top of page

Academia Mariposa

Mariposa
Sra. Sarah Bass 
Directora del Programa Mariposa
sarah.bass@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-10T100152.166.jpg
Ms. Keri
Mariposa/ELC Director's Assistant
keri.zane@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-09T104905.676.jpg
Sr. brandon
maestra mariposa
brandon.graham@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-09T104758.503.jpg
Ms. Rosemarie
Mariposa Teacher

rosemarie.gonzalez@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-09T104903.602.jpg
Mr. Josh
Mariposa Teacher
josh.finland@beyondthespectrum.org
Mr. Ben
Clinic Class Teacher
ben.cornaglia@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-10T092035.521.jpg
Sra. ana
Profesor de ELC
anna.storbeck@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-10T092031.878.jpg
Mr. Doug
H.I.V.E. Vocational Coordinator
douglas.draper@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-10T092046.337.jpg

Ms. Mary
H.I.V.E. Vocational Assistant mary.kennedy@beyondthespectrum.org

Ms. Ariana
Mariposa Teacher
ariana.mcdaniels@beyondthespectrum.org
unnamed - 2023-03-07T110740.125.jpg

Ms. Myrtle
Mariposa TA
myrtle.burzyck@beyondthespectrum.org

bottom of page